ESPERANTO

Esperanta Parto (in Esperanto)
Aktualaĵoj

Kristana Fak-vortaro Germana - Esperanta (laŭ mia unua labor-ŝtupo preskaŭ kompleta)

Ĝeneralaj Informoj

Kiel pastro Eichkorn fariĝis Esperantisto kaj liaj ĝeneralaj rilatoj al Esperanto
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista IKUE
Pri ADORU, la ekumena preĝ- kaj kantlibro

Arĥivo en Esperanto

Bibliaj Tagoj Werl 02.-06.03.2011 en Werl, Vestfalio
Bibliaj Tagoj Münster 03.-.07.03.2010
Bibliaj Tagoj / Nütschau 20.-24.10.2008

Ekumenaj kongresoj historio - regularo - Ekumenaj Junularaj Esperanto-Kongresoj JET
Ekumena Diservo okaze de la Universala Kongreso 2007 en Jokohamo

Mia Esperanto-vivo
Traduko de la
Kompendio de la Kateĥismo de la Katolika Eklezio (dormanta projekto)
DIO BENU - kelkaj numeroj de la revuo de la Ĉeĥa IKUE-sekcio

Deutscher Teil  (Germana Parto)

Esperanto - was ist das ? und wie ich dahinter kam - Persönliches von Pfarrer Eichkorn
Esperanto und Kirche: 10 Thesen und  Esperanto-Grüße der Päpste
Esperanto in Deutschland - und darüber hinaus
Christliches Fachwörterbuch Deutsch - Esperanto (gemäß meiner ersten Arbeitssstufe fast vollständig)

Aus dem Esperanto-Archiv  (en la Germana)

Esperanto - Historischer Überblick
Ein Bild des Esperantoweges Unterkirnach
das Ökumenisches Esperanto-Forum und die ÖkEsFo-Texte 1990 - 2003

Esperanto-Bücher  Esperantaj libroj

- Lesen Sie unser Buch "Esperanto, das neue Latein der Kirche / legu kaj utiligu nian ekumenan preĝ- kaj kant-libron ADORU, unu el la plej belaj kaj plej bonaj Esperanto-libroj.

- Weitere Esperanto-Bücher und viele weitere Informationen über Esperanto /Pliaj Esperanto-libroj kaj multajn aliajn informojn, vidu http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/index.ht   in den Netzseiten des staatlichen Esperanto-Museums in der Hofburg Wien.

punktgr2.gif Bei mir in Villingen können Sie beziehen: ADORU oder LA BIBLIO  Mi povas vendi al vi la librojn ADORU aû LA BIBLIOn

punktgr3.gif kaj vi ricevas multajn informojn pri Esperanto per la virtuala Esperanto-Biblioteko en http://www.esperanto.net/martin.weichert


Esperanto-Leben, Veranstaltungen, Adressen  /  Esperanto-vivo, aranĝoj kaj adresoj

punktgr4.gif Radio Vatikan

punktgr5.gif IKUE Internationale Katholische Esperanto-Vereinigung / Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

punktgr6.gif BAVELO - der Name ist die Abkürzung des Esperanto-Namens Baden-Virtemberga Esperanto-LigoWieviele Esperanto-Freunde gibt es in Baden-Württemberg?

punktgr61.gif Schwarzwald-Baar-Heuberg, unsere Esperanto-Gruppe für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg / nia Esperanto-grupo por la regiono NigrArbaro-Baar-Heûbergo

punktgr63.gif Esperanto in Deutschland / Esperanto en Germanio

punktgr64.gif Esperanto-aranĝoj en la mondoj