Programo

de la 16-a Ekumena Esperanto-Kongreso30.8.- 6.9.2003 en Rimini, Italio
 

 Kongresa temo

Vi estos miaj atestantoj (Agoj 1,8; Adoru 560),salo kaj lumo por la mondo (Mat 5,13+14)
 

 Kongresejo

Parohxejo S-taj Johano kaj Pauxlo, Rimini, Viale Carlo Zavagli 73
- kirko,
- salono Emile PELTIER (granda salono);
- saloneto Patro PIO;
- saloneto Max Josef METZGER (aparta cxambro en la kirko).

Iom el la kongresa kutimaro

En la kongresejo vi ricevas la kongresajn dokumentojn. Sur la koverto vi trovas la adreson de via hotelo, kion vi bv. sercxi laux la mapo de Rimini.
 Bv. cxiam precize aperi al la horoj de la programaj okazajxoj, same al viaj mangxoj en via hotelo je la horoj 12h45 kaj 19h30.
 Bv. vespere ekde la 22a horo silenti en la hoteloj.
 Por atentigi, ke oni bezonas silenton por paroli, oni levas la manon. Se vi vidas, ke aliaj levas sian manon, bv. levi ankaux vian manon kaj tuj silentu.
 Bv. cxiam porti kun vi la libron Adoru kaj cxi tiun semajnan programon.

Se vi havas demandojn, alparolu
- pastron MAGNANI pri lokaj demandoj
- pastron EICHKORN pri organizaj demandoj, Aliaj kunlaborantoj estas Pastro KRONENBERGER, Hatto von HATZFELD, Ulrich MATTIAS, Miroslav SVACEK, Carlo SARANDREA, Jacques TUINDER kaj aliaj.

Programo

Sabato, 30.8.03: alveno.

 Invito de Akademio Internacia de la Sciencoj IAS okaze de gxia 9a itala studad-sesio al lingvaj Esperanto-kursoj:
- 9h15-10h45: Saloneto Patro PIO: AProf. N.Korsxenevskaja-Gouriou: ILo-kurso por komencantoj de Esperanto
- 11h00-12h30: Saloneto Patro PIO: Prof. Gennadij Sxilo: ILo-kurso por progesintoj en Esperanto
- 13h30-15h00: Saloneto Patro PIO: AProf. N.Korsxenevskaja-Gouriou: ILo-kurso por komencantoj de Esperanto
- 15h00-17h00: Saloneto Patro PIO: Prof. Gennadij Sxilo: ILo-kurso por progesintoj en Esperanto
- 10h00: Saloneto Patro PIO: Renkontigxo de la LKK, se ili jam estas en Rimini (EICHKORN, MAGNANI, ktp.)
- 15h00 - 20h30: Ricevo de la kongres-dokumentoj en la kongresejo, Viale Carlo Zavagli 73, parohxo S-taj Johano kaj Pauxlo. Enirejo al la salono Emile PELTIER. Pagado de la kongres-kostoj. Vendado kaj luado de Adoru, la kongresa pregx- kaj kant-libro.
- 18h00 - 19h00: Saloneto Patro PIO: Renkontigxo de la Ekumena Komitato (EK) + LKK, se ili jam estas en Rimini (EICHKORN, FARKAS-TATAR, KOBOR, KRONENBERGER, MAGNANI, SARANDREA, TUINDER, ktp.) Kiu gvidas la unuajn programerojn?
- 19h30 vespermangxo en la hoteloj, kiujn oni trovos kun mapoj disdonitaj en la kongresejo.
- 20h30/JET interkona vespero de la JET-partoprenantojen la saloneto Patro PIO.
 - informo pri la planoj, la lokoj
- 20h30 interkona vespero en la salono Emile PELTIER. Ni bezonas unua-foje la libron Adoru. - Klarigo de la salonaj nomoj (Patro PIO: Max Josef METZGER; Emile PELTIER) Sac. Duilio MAGNANI. - Klarigo de la kongres-dokumentoj, de Adoru, kongres-ordo, ktp. Sac. Bernhard EICHKORN; - Preparo de la kantoj por la morgauxa evangelia Diservo (KRONENBERGHER); - Invitiloj kaj aligxoj pri la venonta IKUE-kongreso en Litovio. Cxu je 2004 okazos KELI-kongreso? - aliaj klarigoj kaj informoj.

Dimancxo, 31.8.03: Inauxgura tago

Invito de Akademio Internacia de la Sciencoj IAS al:
- 11h00-12h30: Saloneto Patro PIO: Prof. Gennadij Sxilo: ILo-kurso por progesintoj en Esperanto
- 15h00-16h00: Saloneto Patro PIO: Prof. Gennadij Sxilo: ILo-kurso por progesintoj en Esperanto
- 8h00 matenmangxo en la hoteloj
- 9h00/JET kunveno en la saloneto Patro Pio. Sinpreparo al la Diservoj
- 9h00 kunveno en la salono Emile PELTIER (preparo por la Diservoj; je 9h15 la ortodoksaj partoprenantoj kaj je 9h50 la evangeliaj partoprenantoj ekiras al la koncernaj eklezioj kun gvidanto). Kunportu la libron Adoru  (KRONENBERGER)
- 10h00 ortodoksa Diservo cxe patro Serafino en la Chiesa dell' Ingresso Di Maria al Tempio, Rimini. (Pregxejo de la  Eniro de Maria en la Templon)  (antauxe tie oni cxantas la Psalmojn)
- 10h30 evangelia Diservo en la Chiesa evangelica Valdese, Viale Trento 61/63. 47900 Rimini-RN
- 11h00 sankta meso kun la parohxanoj de pastro Duilio MAGNANI en la kirko Johano kaj Pauxlo
- 12h45 tagmangxo en la hoteloj
- 14h00 - 14h50 vendado kaj luado de Adoru en la kongresejo (EICHKORN)
- 14h30 rozario en la pregxejo (libervole) (ŠVÁ EK)
- 15h00-15h45 kanta preparado de la ekumena Diservo en la salono Emile PELTIER (KRONENBERGER) (vendado kaj luado de Adoru; EICHKORN)
- 16h00-17h00 ekumena Diservo en la pregxejo (Adoru estas bezonata; KRONENBERGER); (la Diservon gvidas: TUINDER)
- 17h15-19h00 oficiala inauxguro de la kongreso en la salono Emile PELTIER (kun Adoru) per la prezidantoj de IKUE kaj KELI - salutoj de Lia Ekscelenco Monsinjoro Mariano De Nicolo', episkopo de Rimini; de la itala Ministro por la Raportoj kun la Parlamento,  Honorinda Carlo Giovanardi; kaj aliaj; saluto de AIS; saluto de UECI-sekcio de IKUE; lauxtlego de la salut-leteroj; ktp.
- 19h30 vespermangxo en la hoteloj
- 20h20-20h50: Salono Emile PELTIER: CIZIKAITE: Itala eksprese - filmoj el Litovio
- 20h30-20h50: LKK + EK en saloneto Patro PIO
- 21h00-22h00: LASZAY Anna (Anjo Amika): publika koncerto de esperantaj kantoj en la salono Emile PELTIER
 - paralele 21h00-22h00 en saloneto Patro PIO: kunsido de la IKUE-estraro
 22h15 ekumena tagfina prehxo en la pregxejo: Adoru 096 (KRONENBERGER)

Lundo, 1.9.03

- 7h00 sankta meso en la pregxejo (libervole) Adoru 040-050,4 (EICHKORN)
- 8h00 matenmangxo en la hoteloj
- 9h00-9h20 ekumena matena lauxdo en la pregxejo (KRONENBERGER)
- 9h30-10h15 kantado en la salono Emile PELTIER (KRONENBERGER).
 Mallonga prezento de OekuRom kun la melodioj de Adoru
 - paralele: salono Patro PIO: 9h30/JETkunveno
- 10h30-11h45 Miloslav ŠVÁ EK: La kongresa temo:Vi estas miaj atestantoj, salo kaj lumo por la mondo
- 12h00 ekumena tagmeza pregxo en la pregxejo (libervole) (KRONENBERGER; vivobildo: A. DE SALVO petita)
- 12h45 tagmangxo en la hoteloj
- 14h15-14h50 salono Emile PELTIER: Aida CIZIKAITE: mallonga kurso de la itala en esperanto
 - paralele: 14h15-14h50 saloneto Patro PIO: detala prezento de OekuRom kaj vendado de OekuRom kaj Adoru (EICHKORN).
- 14h30 rozario en la pregxejo (libervole) (S'VAC'EK)
- 15h00-15h50 klarigoj de la mozaikoj en la pregxejo per Sac. Duilio MAGNANI
 - paralele I: 15h00-18h30 en saloneto Patro PIO: la jara asembleo por la vocxdonado de UECI-estraranoj
- 16h00-16h45 salono Emile PELTIER:  Sac. Josefo ZIELONKA: Renkontigxi kun Dio, por LIN atesti
 - paralele I: 16h00-16h45 en renkontejo Max Josef METZGER: Tekstoj el la  Sankta Biblio (KRONENBERGER) kaj libro kun la psalmo 23; 122 tradukoj en 72 lingvoj de Euxropo, inter ili ankaux Esperanto (EICHKORN)
- 16h55-17h40 salono Emile PELTIER: Mons-ro Giovanni BALCONI: Ravenna, ekumena renkontejo de oriento kaj okcidento
- 17h50-18h35 salono Emile PELTIER: Zoltán SOMHEGYI: Mezepoka art-historio de Nord-Italio kaj Ravenna
- 18h45 ekumena vespro en la pregxejo (KRONENBERGER)
- 19h30 vespermangxo en la hoteloj
- 20h20-20h50: Salono Emile Peltier: CIZIKAITE: Itala eksprese - filmoj el Litovio
- libera vespero
- 20h30-20h55: LKK + EK en saloneto Patro PIO
- 21h00 komuna kunsido de la du estraroj de IKUE kaj KELI (ne-publika) en saloneto Patro PIO.
- 22h15 ekumena tagfina pregxo en la pregxejo (FARKAS-TATÁR)

 Mardo, 2.9.03

- 7h00 ekumena maten-pregxo en saloneto Patro PIO (TUINDER)
- 8h00 matenmangxo en la hoteloj
- 9h00-10h20 grek-katolika sankta meso en la pregxejo, celebrata de pastro Ignatiu DOBOS kaj kuncelebrantoj.
- 10h30-11h05 salono Emile PELTIER: Prof. Roberto DI CEGLIE: Edith Stein, atestantino de la kruco inter racio kaj kredo.
 - paralele I 10h30-11h05 en saloneto Patro PIO: Sac. LALENKOV: Rusaj ortodoksaj martiroj sub la ateisma komunista diktaturo
 - paralele II 10h30-11h05 en saloneto Max Josef METZGER: CIZIKAITE: Litovio kaj venontaj kongresoj
- 11h15-11h50 salono Emile PELTIER: Sac. KRONENBERGER: La vivo de Max Josef METZGER
 - paralele I 11h15-11h50 saloneto Patro PIO: Prof. VALENTINI: La kred-atestanto FLORENSKYI; ortodoksa martiro
 - paralele II 11h15-11h50 en saloneto Max Josef METZGER: Priparolado de la itineraj gvidantoj en Ravenna (MAGNANI, ZOMHEGYI, ZECCHIN, BAGNOLI, SARANDREA).
- 12h00 ekumena tagmeza pregxo (libervole) (vivobildo: KOBOR)
- 12h45 tagmangxo en la hoteloj
- 14h30 ekskurso al San Marino kun man-sakoj de pagitaj vesper-mangxoj.
- 20h00 reveturo de San Marino

 Merkredo, 3.9.03: Vizito de Ravenna

- 6h30 matenmangxo en la hoteloj
- 7h30 forveturo; tut-taga ekskurso al Ravenna  kun man-sakoj de pagitaj tag-mangxoj
  Gvidantoj en Ravenna:
 1-a grupo: gvidanto Antonio VACCALLUZZO (itala grupo)
        Tradukanto el la itala al Esperanto: Duilio MAGNANI
 2-a grupo: gvidanto Zoltan ZOMHEGYI (esperanta grupo)
        Li parolas esperante
 3-a grupo: gvidantino: edzino VACCALLUZZO (pola grupo)
        Tradukanto el la itala al Esperanto: Armando ZECCHIN
 4-a grupo: gvidanto: la amiko de s-ro Stefano BAGNOLI (cxehxa grupo)
        Tradukanto al esperanto:  Carlo SARANDREA
 helpa gvidanto S-ro Stefano BAGNOLI
- 10h45:  Diservoj evangeliaj kaj katolikaj:
 - Baziliko de Sankta Johano Evangelista (San Giovanni Evangelista)  por la Sankta Meso (libervole; KRONENBERGER). Adoru ne estas bezonata.
 - Baziliko de Sankta Spirito (Spirito Santo) por  la Evangelia  Diservo (libervole; kiu gvidas)
- 17h30 reveturo
- 19h30 vespermangxo en la hoteloj
- 20h20-20h50: salono Emile Peltier: CIZIKAITE: Itala eksprese - filmoj el Litovio
- 20h30: LKK + EK en saloneto Patro PIO (aux Max Josef METZGER, se SUS utiligas la saloneton Patro PIO)
- 21h00 gaja vespero en salono Emile PELTIER: Hans MOSER kantas; ludoj; Marija BELOŠEVI : biblia kvizo; Albrecht KRONENBERGER: Legxeraj kantoj en Adoru; Boguslav SOBOL: epigramoj aux aliaj poeziajxoj; Jiri STUDENÝ: flutludoj de la infanoj; Hxoruso EMLER; ktp. (Gvidas: SARANDREA)
- tuj poste en la  pregxejo: ekumena tagfina pregxo

Jxauxdo, 4.9.03

- 7h00 sankta meso en la pregxejo (libervole) (ZIELONKA, Adoru 079-080)
- 8h00 matenmangxo en la hoteloj
- 9h00 - 12h00 salono Emile PELTIER: Gxenerala Kunveno de IKUE
- 9h00 - 12h00 saloneto Patro PIO: Jarkunveno de KELI (Se la Akademio Internacia de la Sciencoj AIS bezonos la cxambron Patro PIO jam matene, la jarkunveno de KELI okazos en saloneto Max Josef METZGER)
- 12h00 ekumena tagmeza pregxo en la pregxejo (libervole) PLACHTA demandita
- 12h45 tagmangxo.
- 15h00-15h45 en salono Emile PELTIER: LUNDQUIST: La vivo de Sankta Birgitta
 - paralele I 15h00-15h45 en saloneto Max Josef METZGER:  prezentado, klarigoj kaj diskutoj pri la libro Adoru (KRONENBERGER, EICHKORN)
- 16h00-16h30 en salono Emile PELTIER: Siegried KRÜGER: Dietrich BONHOEFFER (Adoru 490)
 - paralele I 16h00-16h30 en saloneto Max Josef METZGER: kongresanoj raportas;  Floarea POPA: El mia Esperanto-agado. Aliaj raportoj bonvenaj.
- 16h45-17h45 en salono Emile PELTIER: MALLIA : La spirita itinero de pastro DUN KARM (1971-1961), la malta nacia poeto, en lia epiko: "La 'Mio' kaj Lia Pretero", estis ekzistencialista itinero
 - paralele 16h45-17h45 rozario en la pregxejo (libervole) - dissendado per Radio Maria (ŠVÁ EK-MAGNANI)
-  18h00 -18h30 en salono Emile PELTIER: Dr. Gottfried NOSKE: Angelus SILESIUS, Silezia mistikisto
 - paralele I 18h00 -18h30  en saloneto Max Josef METZGER: Josef ZIELONKA:  La rozario pri la virgulino Maria laux la Apostola Skribo de Johano Pauxlo 2-a.
- 18h45 ekumena vespro en la pregxejo
- 19h30 vespermangxo en la hoteloj
- 20h20: salono Emile Peltier: CIZIKAITE: Itala eksprese - filmoj el Litovio
- 21h00-22h00 Ernst LEUZE: publika orgena koncerto en la CHIESA  di SAN  GIROLAMO  (Pregxejo  Sankta Hieronimo), Viale Principe Amedeo, 65.
- tuj poste en la sama pregxejo: ekumena tagfina pregxo

Vendredo, 5.9.03

- 7h00 sankta meso en la pregxejo: por la unuigxo de la kristanoj Adoru 074-076 (libervole) (KOBOR demandita)
- 8h00 matenmangxo en la hoteloj
- 9h00 ekumena Diservo en la pregxejo (KOBOR gvidas; KRONENBERGER zorgas pri la kantoj)
- 10h30-11h05:  salono Emile PELTIER: Carlo SARANDREA: Skriba atestado tra jarcento - Espero Katolika 100-jarigxas
 - paralele I: 10h15-11h05 renkontejo Max Josef METZGER: Tekstoj de la Sankta Biblio (KRONENBERGER)
- 11h15-11h50: salono Emile PELTIER:  Jaques TUINDER: Evidente - mia mond-vasta laboro por blindaj homoj
 - paralele I: 11h15-11h50  salono Max Josef METZGER: Floarea POPA: M. EMINESCU, rumana poeto + programo de la poeziajxoj.
- 12h00 ekumena tagmeza pregxo en la pregxejo (KRUEGER: Jochen KLEPPER)
- 12h45 tagmangxo en la hoteloj
- 14h30 rozario en la pregxejo (libervole) (ŠVÁ EK)
- 15h00-15h45 en salono Emile PELTIER: Riccardo LARINI: Pri la martiroj - la plej konvinka ekumeno
- libera post-tagmezo; sed por tiuj kiuj preferas:
- 17h00-17h50: saloneto Patro PIO: CIZIKAITE: Gaje kaj spirite
- 18h00-18h35 saloneto Patro PIO: Bernhard EICHKORN: Liturgiaj Horoj - gxermoj kaj projekto de esperanta breviero
 - paralele I 18h00-18h35 en saloneto Max Josef METZGER: Diskuto MBELLA, WITDOEKT/KIEBOOM, MAGNANI: Esperanto en Afriko
- 18h45 ekumena vespro en la pregxejo
- 19h30 vespermangxo en la hoteloj
- 20h20-20h50: salono Emile Peltier: CIZIKAITE: Itala eksprese
- 20h30-21h00: salono Emile PELTIER: Maria BELOŠEVI  / SARANDREA: auxkcio-loterio favore al la kongresa kaso
- 20h30-20h50: LKK + EK en saloneto Patro PIO
- 21h00-23h00 salono Emile PELTIER: gaja adiauxa vespero. Inter alie:  La  "Ne Dia-Komedio"; Anjo Amika: Kantoj; Hxoruso EMLER; pecoj de la JET-anoj.
- tujn poste en la pregxejo: ekumena tagfina pregxo (kiu gvidos?)

 Sabato, 6.9.03: Adiauxo

- ekde 6h30 matenmangxo en la hoteloj
- 7h00 sankta meso en la pregxejo Johano kaj Pauxlo (libervole) (PLACHTA pri Adoru 077 demandita)
- 9h00 oficiala adiauxo, komencigxanta per ekumena Diservo: La prezidantoj de IKUE kaj KELI

Redono (aux acxeto kontraux 15 EUR) de la nur luitaj Adoru al pastro EICHKORN: Vendrede vespere post la vespro aux post la tagfina pegxo, kaj sabate post la sankta meso aux  post la oficiala adiauxo.

 Bernhard Eichkorn