Bernhard Eichkorn, Romäusring 20 , D 78050 Villingen rete: eichkorn.b@t-online.de


 

Estimataj, mi invitas al 

Bibliaj Tagoj 

kun ADORU, la ekumena Preĝ- kaj kant-libro en Esperanto.

de merkredo, 3. marto 2010, vespermanĝo je 18a horo 

ĝis dimanĉo, 7. marto 2010 post la tag-manĝo. 

Oni povas ankaŭ veni vendredon ĝis dimanĉo. 

La kunvenejo estas: 

Haus Mariengrund 

D 48161 Münster-Givenbeck, Nünningweg 133 

Kion ni faros?

Ni legos bibliajn tekstojn kaj kantos el ADORU. Ĉiu-tage ni celebros unu sanktan meson kaj preĝos el ADORU tag-meze kaj vespere.

Ni bezonas la Biblion kaj la libron ADORU, kiujn oni povas pruntepreni por po 5 € aŭ aĉeti por po 10 €.

La muzikan parton gvidos: eklezia muzik-direktoro Ernst Leuze, kaj sinjoro Stefan Lepping el Werl. 

La prezoj:

unu tago (kun matena, tag-meza, kafa kaj vespera manĝoj) 

- en unu-lita ĉambro kun necesejo: 57 € 

- en unu-lita ĉambro, necesejo en la koridoro: 48 € 

- en du-lita ĉambro kun necesejo: 24 € por unu persono 

Se iu volas dormi proksime ekster nia domo, ni invitas lin al tri manĝoj (tagmeza, kafa kaj vespera) por 21,50 € tage. 

Aliĝoj: 

Bernhard Eichkorn, Romäusring 20, 78050 Villingen 

au ret-poste, au letere. 

Ni rezervos por vi ĉambron, kiam vi sendis 30 € al mia konto 

Bernhard Eichkorn K-to Nr. 21193704, Postbank BLZ 60010070 

El eksterlando 

IBAN: DE95 6001 0070 0021 1937 04 

BIC: PBNKDEFF 

au al la UEA-konto echk-x 

en tiu kazo bv. sendi al mi informon, ke vi pagis. 

Tiuj 30 € estas via pago por la organizado de la tagoj. 

Se vi aliĝos, bv. infomi min pri jenaj punktoj: 

Kiam vi verŝajne alvenos? Kian ĉambron vi deziras? 

Mi kore salutas vin 
 

Via Bernhard Eichkorn, pastro em.www.bernhard-eichkorn.de/